Produktiv ro

Livene våre er preget av høyt tempo. Alle tidsbesparende remedier fører bare til at vi finner tid til å skvise inn flere gjøremål i hverdagen. Ofte jobber vi på flere kanaler samtidig: musikk på øret, chatter med noen, leser et dokument, svarer på en mail… Uten at vi er klar over det venner vi sinnet til en høy intensitet. Uten denne stadige strømmen av impulser inn, blir vi lett rastløse og urolige. Dette er foruroligende symptomer på avhengighet. Aktivitetsslaveri.

I en slik tilstand er det ikke lett å høre fra Gud. Guds rike fremmes ikke ved flere aktiviteter og høyere tempo. Gud ga sitt folk i det gamle testamente en hviledag i uken, en sabbat. Nå tror ikke jeg at vi skal innføre sabbaten igjen, men sabbatsprinsippet er nyttig for oss idag. Vi trenger å finne hvilepunkter i livene våre, hvor sjelen faller til ro. En produktiv ro. Hvor vi kan hvile i Guds nærvær og bli koblet til Guds agenda. Med ro i sjelen kan Guds Ord lyde i oss, og det er som kjent kraftfullt. Det skaper det det sier. 

Så sier Herren Gud, Israels Hellige: «Hvis dere vender om og hviler, skal dere bli frelst, i stillhet og tillit skal deres styrke være.» Men dere ville ikke.  (Jes 30:15)

Løsningen på stress er ikke passivitet, men ro i vårt indre. Og det finner vi i Guds nærvær. Ha en god dag!

Posted by Tor Arne Larsen on April 21st, 2008 | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Leave a Comment