Juks

Et søk på ”juks” i Aftenposten ga 664 treff.

Over 200 jusstudenter i Bergen har angivelig jukset med eksamen. Forskere har jukset med sine tall og data for å manipulere fram interessante resultater. For å vinne prestisje. Idrettsfolk doper seg for å vinne premier. Statsledere jukser med valgresultat for å fortsatt sitte med makten. Leger jukser med legeerklæringer, mot betaling. Taxisjåfører snyter på skatten. Journalister jukser med fakta og kilder for å få store oppslag. En landsomfattende undersøkelse blant 1434 studenter i februar 2006, viste at hver femte mannlige student mente at juks var akseptert i norske studiemiljøer. Listen kan gjøres lang. Og mye tyder på at tendensen er økende. Hva er årsaken til en slik utvikling?

Vaclav Havel, forfatter og tidligere president i Tsjekkia, reflekterte rundt årsaken til denne holdningsendringen i artikkelen ”Menneskets ansvar i en ateistisk verden” i Aftenposten den 6. januar 1998. Han påpekte at de farer som truer menneskeheten; overbefolkning, overforbruk, atomspredning, kriminalitet osv alle bunner i én årsak: ”Mangel på en høyere regnskapsplikt og ansvarlighet overfor verden.” Tapet av Gud er årsaken til at vi er maktesløse til å håndtere utfordringene i verden, ifølge Havel, og legger til at vi nå ser fruktene av den første ateistiske sivilisasjonen i historien. Alle tiltakene og prosjektene som vedtas og iverksettes for å forhindre kriser eller katastrofe, har ifølge Havel én ting felles: ”De berører ikke den underliggende trend som er med på skape disse farene, men nøyer seg med å regulere virkningen av trendene.” Problemenes kjerne er og forblir uløste.

Det samfunnet som fjerner Gud, fjerner samtidig fundamentet for de verdiene vi alle setter pris på.

Posted by Tor Arne Larsen on April 23rd, 2008 | Filed in Samfunn | Comment now »

Leave a Comment