Toleranse og meningstvang

I forbindelse med lovforslaget om kjønnsnøytralt ekteskap, har det vært en viktig del av regjeringens argumentasjon at samfunnet skal sikre mindretallets interesser og likerettigheter i norsk lov. De homofile er et lite mindretall, per idag dreier det seg om litt over 200 barn som lever med likekjønnede “foreldre”. Regjeringen ser det åpenbart som sin oppgave å oppdra og lovregulere samfunnet slik at alle til slutt skal mene at homofili er normalt. Andre meninger skal termineres.

I Stortingets spørretime har Anniken Huitfeldt svart på spørsmål fra Ingebrigt Sørfonn (Krf): Regjeringen forventer at kristne private skoler skal undervise barna at homofili er naturlig. Toleransen skal gå foran alt, i hvert fall de som regjeringen mener skal tolereres. Foreldrene til 14000 elever har valgt et alternativ til statens skoler, de fleste fordi de vil at barna skal læres opp i kristen tro. Denne gruppens rettigheter ofres nå for at en annen gruppe skal føle seg vel.

Posted by Tor Arne Larsen on April 25th, 2008 | Filed in Samfunn | Comment now »

Leave a Comment