Alkohol, til fest eller pest?

Vi kristne vil gjerne være relevante og samfunnsengasjerte. Vi liker å stå opp for saker som alle støtter: bekjempelse av fattigdom og nød i verden osv. Faren er at vi blir så politisk korrekte at vi tier om alkoholproblemet.

Vi lever i et samfunn som bruker store ressurser på å fjerne risikofaktorer. Millioner brukes for å nå målet om null drepte i trafikken. Helse, Miljø og Sikkerhet er blitt et kjent innslag på alle arbeidsplasser. Risikoanalyser skal avdekke potensielle brannårsaker. Vi må redusere CO2-utslippene våre for å hindre global oppvarming. Ansvarlige politikere tar tak i problemene og foreskriver løsninger. Vil jeg ha en bil som slipper ut for mye CO2, må jeg betale dyrt for det! Alt dette er bra. Vi aksepterer å bli regulert til et tryggere liv. Derfor er det et stort tankekors at alkohol, en av de viktigste årsakene bak store problemer for både enkeltindivider og for samfunnet som helhet fortsatt er tabubelagt.

Regjeringen, LO og NHO sliter med å finne løsninger på det høye sykefraværet.

Sverre Nesvåg (forskningssjef ved Rogalandsforskning) påviser at 1/3 av korttidsfraværet skyldes alkohol, mens andelen av langtidsfraværet er 15 %. Her er det ikke bare legene som stiller feil diagnose. Politikerne unnlater å sette navn på den viktigste enkeltfaktoren bak sykefraværet: alkohol. Fordi problemet er sosialt akseptert. Politisk korrekt. Alkohol er fest! … eller begynner vi å oppdage at det er en pest?

100 000 nordmenn har et alkoholproblem som påvirker arbeidsinnsatsen deres, med redusert produktivitet og kvalitet. Ifølge Roar Gjelsvik (Samfunnsøkonom ved UiB-Rokkansenteret) koster dette årlig rundt 12 milliarder kroner. Han har beregnet at alkoholen totalt koster samfunnet 18-19 milliarder kroner hvert år (han har ikke tatt med alle som går på trygd på grunn av alkohol). Politi og rettsvesen bruker 5,7 milliarder på alkoholrelatert kriminalitet. Dette har vært kjent i over 2 år!

Men tapet dreier seg om mye mer enn kroner.

Mer enn 100 000 barn gruer seg til jul, på grunn av de voksnes alkoholmisbruk.

1 av 3 er alvorlig bekymret for alkoholbruken til noen av sine nærmeste.

Skal vi fortsatt lukke øynene for dette problemet?

Hvert år dør over 400 nordmenn som en direkte følge av alkohol. Alkohol er den tredje viktigste helserisikoen i Europa, hvor 600 000 dør av alkoholrelaterte sykdommer hvert år. (WHO-rapport 2005).

80 % av all vold skjer under påvirkning av alkohol (Rusmiddeldirektoratet).

Alkohol gjør den som drikker 13 ganger mer voldelig. (Addiction – januar 2006).

Mødre som drikker alkohol under svangerskapet påfører fosteret stor risiko for hjerneskade og atferdsproblemer. (Barnenevrolog Liv Marie Lægreid ved Haukeland Universitetssjukehus)

1 av 3 drukninger skjer i alkoholpåvirket tilstand.

Vi kristne vil gjerne være relevante og samfunnsengasjerte. Vi liker å stå opp for saker som alle støtter: bekjempelse av fattigdom og nød i verden osv. Faren er at vi blir så politisk korrekte at vi tier om alkoholproblemet.

Jeg vil utfordre lederne innen kristen-Norge til å være tydeligere forbilder når det gjelder alkohol. Sett problemet på dagsordenen. Dropp diskusjonen om synd eller ikke synd. Det dreier seg om samfunnsansvar. La ikke historiens dom over vår generasjon bli: ”Et blomstrende samfunn ble undergravet av alkohol. De kristne lederne hadde påvirkningsmulighet, men var redde for å bli stemplet som loviske mørkemenn. Derfor tidde de stille.”

Det er tid for å våkne opp. Tid for å ta et oppgjør med vårt eget forhold til alkohol. Og for å ta ansvar for miljøene i menighetene. Politikere snakker om rusfrie soner i samfunnet, hvor barn og unge skal slippe alkoholpress. La menighetene være rusfrie soner, også i de uformelle samværene på lørdagskveldene.

Posted by Tor Arne Larsen on April 30th, 2008 | Filed in Hva sier Bibelen om..., Samfunn | 1 Comment »


One Response to “Alkohol, til fest eller pest?”

  1. Silje Says:

    “Dropp diskusjonen om synd eller ikke synd. Det dreier seg om samfunnsansvar.”

    Godt sagt! =) Og de statistikkene er tankevekkende…

Leave a Comment