Nestekjærlighet

Som alle andre mennesker har vi kristne lett for å fokusere på oss selv. Meg og mitt går foran de andres behov. Slik er menneskenaturen. Guds natur er annerledes. Det heter om den guddommelige kjærligheten at den “søker ikke sitt eget”. Den Hellige Ånd gjør oss derfor ikke mer selvopptatt. Tvert imot åpner han våre øyne for de rundt oss. Den Hellige Ånd er i det hele tatt på kollisjonskurs med vår egoisme.

Da Hans Nielsen Hauge en vårdag for over 200 år siden lot sin lengsel etter Gud komme til uttrykk, var det gjennom sangstrofen “meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo”. Den Hellige Ånd svarte med å døpe han i sin kjærlighet og kraft. Denne Åndsdåpen tente en brann i den unge mannen, en brann for Gud og for folket. Dette ble begynnelsen til at Norge ble løftet opp fra å være Europas fattigste land til å bli velstående og rikt. Etterhvert førte denne nestekjærligheten til at Norge var det land i verden som sendte flest misjonærer ut i forhold til folketallet. Slik var det engang. Men når velsignelsen strømmer over oss, har vi lett for å vende oss tilbake til selvopptatthet og selvtilfredshet.

Jeg tror David Livingstone hadde så altfor rett i det han skrev fra det indre av Afrika: De kristne “har en liten forståelse av misjonsplikten. Av den grunn er det lite tro, lite kraft, lite forventning og en ynkelig tilbøyelighet til å overdrive sine egne sorger og gjenvordigheter og hengi seg til smålig trette. Dette ville ikke ha vært mulig hvis de hadde vært oppglødd av ønsket om å vinne verden for Kristus.”

William Booth hadde det samme fokuset. Hvert år sendte han et juletelegram til sine soldater rundt om i verden. Det ble etterhvert mange telegrammer å sende, og han måtte betale etter lengden på teksten. Derfor ble telegrammene kortere og kortere. En jul skrev han bare ett ord: “others”, andre. Alle forsto hva han mente. Vi er kalt til ikke å tjene oss selv, men andre. Med Guds kjærlighet.

Posted by Tor Arne Larsen on May 16th, 2008 | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Leave a Comment