Europas framtid

“Det Europa trenger er flere europeere som proklamerer at Jesus er Herre!” (Professor Joseph Weiler)

Europa bærer preg av en lang historie med sekularisering, liberalisering og en økende innflytelse av islam. Dette innebærer at kristendommen i mindre grad påvirker folkets holdninger og de politiske prosessene som ligge bak ny lovgivning. Som eksempel kan vi nevne lovgivningen for abort, ekteskap og avkristning av formålsparagrafene for skole og utdanning. Utviklingen avspeiler trendene i folket. Samfunnene i Europa bygger fortsatt på noen allmengyldige verdier som preger lovgivningen. Blant de viktigste er respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd, toleranse og solidaritet. Disse verdiene har sine røtter i kristendommen, som er en bærende del av kulturarven. Det er bred enighet om at disse verdiene vil vi bevare. Men kilden til dem, troen på Bibelen og den treenige Gud, fjerner man seg fra. Denne trenden er så sterk, at til og med kristne begynner å bli lavmælte når det gjelder å snakke om Jesus og henvise til Bibelen som autoritet. Vi synger heller med i koret som lovpriser verdiene. Også de kristne liberaliseres i sitt syn på rett, galt og gagnelig. Bare litt saktere enn resten av samfunnet. Vi har tross alt noe som holder oss igjen. Det store idealet er å ha en lav terskel. Det vil si at vi enten maskerer eller fjerner alt som virker annerledes enn verden rundt oss. Vi står i fare for å fjerne “korsets dårskap” i god hensikt, å få folk til våre menigheter.

På “The Catholic Thing” gjengir Austin Ruse en dialog som for få år siden fant sted i en konferanse i Wien. Den italienske statsmannen Marcello Pera tok til orde for en europeisk allmennreligion som kunne inkludere alle, og som bar med seg de gamle kristne verdiene som toleranse, nestekjærlighet osv. I konferansen var også professor Joseph Weiler fra New York University. Weiler er ortodoks jøde, og kanskje den som har mest innsikt i europeisk lov og rett. Han hadde sin klare oppfatning av hva som ville være det eneste mulige håpet for Europas framtid: “Det Europa trenger er flere europeere som proklamerer at Jesus er Herre!” Han kjente røttene til Europas demokrati og respekt for menneskeverd; mennesker som frimodig har proklamert at Jesus er deres Herre. Mange betalte en høy pris for denne bekjennelsen. Noen av dem måtte flykte fra kontinentet, og utgjorde pionergenerasjonene i Amerika.

I vår tid trenger Europa mer enn noe annet mennesker som proklamerer Jesus som Herre. Og som lever etter det. Selv om det tærer på den sosiale anseelsen her og nå.

Posted by Tor Arne Larsen on June 27th, 2008 | Filed in Samfunn | Comment now »

Leave a Comment