Når det “normale” blir norm

”Hvorfor er det viktig å lære barnehagebarn om homofili?” Spør Vårt Land Ole Bredesen Norfjell, ansvarlig redaktør for et undervisningshefte som skal lære barna i barnehagene at homofili er normalt. Svaret hans er: ”Fordi det er en del av verden”. Regjeringen har bevilget 150 000 kr, slik at barna kan lære at det er normalt at prinser gifter seg med prinser.

Dette gjenspeiler en tankegang og argumentasjon som i sin ytterste konsekvens er farlig. Hvis ”det som finnes i verden” skal regnes som det normale, overlater vi barna i instinktenes og følelsenes vold. Når det ”normale” fortrenger normene, er samfunnet på glid uten noe som kan bremse opp for det destruktive i menneskenaturen.

Selvsagt må vi lære barna å respektere de som tenker og lever annerledes. Men hvorfor skal barna presses til å mene at det er normalt?

Foreldreretten er sterk i internasjonale konvensjoner. Her må foreldrene vite at de har rett til å nekte at deres barn blir utsatt for en tankegang som gjør det som finnes i verden til norm. Dette bør bli tema på foreldremøter i barnehager. Og barnehageansatte bør kreve en reservasjonsrett. Og igjen: det handler ikke om at vi skal være respektløse. Det handler om at vi ikke må gjøre populisme til grunnlag for normene.  Historien har mange eksempler på hvor galt det kan gå.

Posted by Tor Arne Larsen on May 6th, 2010 | Filed in Hva sier Bibelen om... | 7 Comments »


7 Responses to “Når det “normale” blir norm”

 1. Bjørn Smestad Says:

  Jeg antar at du da også mener at det må være en reservasjonsrett for barnehageansatte mot å gjøre annet “som finnes i verden” til norm? For det forskningen viser er jo at barnehager reproduserer tradisjonelle kjønnsroller, for eksempel. Heldigvis er det barnehageansatte som reagerer på det også – men hvordan skal deres reservasjonsrett håndheves? Hvordan skal barnehagene fungere hvis barnehageansatte skal ha reservasjonsrett hver gang kjønnsroller er tema? Eller andre normer?

 2. torarne Says:

  Når er det blitt så viktig at kjønnsroller skal være et tema i barnehagene? Jo, etter at en liten gruppe i samfunnet har startet en kampanje for å “normalisere” sin seksuelle legning. Jeg skriver “normal” i anførselstegn, fordi det er blir svært anstrengt å skulle definere homofilt samliv som allment normalt. For det første viser biologien at homofili ikke er det naturlige, selv om det atferdsmessig finnes eksempler også i dyreriket. For det andre gjelder dette et lite mindretall i samfunnet. Selvsagt skal vi gjøre alt for å hindre mobbing av en gruppe som er liten, – den skal respekteres! Men den har vel ikke rett på statsstøtte for å introdusere sin legning som det normale i barnehagene?

 3. gladifar Says:

  Når barna er store nok til å skjønne at man blir til gjennom at to voksne (av ulike kjønn) har “tiss i tiss”, bør de vel også få vite hva homoseksuell kjærlighet handler om – eksempelvis “tiss inn i rektum”? Innvendinger er ikke annet enn fordommer og reproduksjon av tradisjonelle kjønnsroller.

 4. torarne Says:

  Til gladifar. Du sier at innvendinger mot ditt standpunkt “er ikke annet enn fordommer og reproduksjon av tradisjonelle kjønnsroller.” Dersom det er et mål at flere kommer bort fra “tradisjonelle kjønnsroller”, altså blir homofile, er det høst betenkelig at regjeringen nå går inn for at barnehagen skal brukes som en arena for en slik propaganda.

 5. vegard Says:

  folk skal få mene det dem vil om denne saken, men det jeg reagerer på er at du skriver “Selvsagt må vi lære barna å respektere de som velger å tenke og leve annerledes. Men hvorfor skal barna presses til å mene at det er normalt?”

  det er ikke noe man velger! ja man kan velge om man vil leve det ut eller ikke, men man velger ikke å bli homofili. tror du da at sånne som meg “kristen, ung og homofil” ville ha valgt selv å bli hetset, mobbet, og ikke ha muligheten til et “normalt” liv. ikke kunne få barn og familie osv… nei. tenk dere om. homofili er ikke et valg!

 6. torarne Says:

  Hei, Vegard!
  Takk for tilbakemelding. Setningen i mitt innlegg skulle vært mer nyansert. “Valget” handler først og fremst om hva man lever ut. Setningen er nå korrigert i innlegget. Mitt hovedanliggende med innlegget var i imøtegå måten man argumenterer på: “slik lever noen (< 1% av befolkningen), derfor må barna i barnehagen lære og forstå at det er helt naturlig." Jeg mener barna i barnehagen ikke må eksponeres for alternative legninger slik Reform legger opp til. Barn er ikke modne nok til å sortere slik informasjon. Dessuten må dette være foreldrenes valg. Vi må huske at staten driver barnehager på foreldrenes vegne. Foreldrene er oppdragsgivere. Ikke staten.

 7. roarleseeli Says:

  veldig interessant, takk

Leave a Comment