Kristne som demonstrerer

I forbindelse med marsjen ”Ja til ekteskapet” har jeg registrerer at et økende antall kristne ikke har sans for slike markeringer. Man vil ikke oppfattes som mørkemenn. Det er bedre å stå fram som positive ja-mennesker, enn å markere motstand mot noe.

Som om det behøver å være noen motsetning…

Ingen liker å stemples som bakstreverske, konservative, fundamentalistiske eller noe annet i samme kategori. Men det er et faresignal dersom frykten for dette fører oss i dekning med våre synspunkter. Dersom vi gjør det, er det ensbetydende med at vi overgir arenaen til andre interesser og samfunnskrefter. Uten å gjøre motstand.

Da har vi sviktet en vesentlig del av det Jesus kalte oss til å være: nemlig lys og salt i verden. Saltet svir. Men det hindrer forråtnelse. Vi må ikke miste troen på at Gud vet hva som er best for mennesket. Han har gjort sin vilje kjent for oss gjennom Bibelen, og han har gitt sin menighet i oppdrag å forkynne det. Men han lovte aldri at verden ville applaudere budskapet.

Fra historien vet vi at de første kristne opplevde massiv motstand. De ble stemplet som samfunnsfiender fordi de sa nei til keiserdyrkelsen og festene i avgudstemplene, ikke fordi de sa ja til Jesus.

Videre vet vi at det var en brennende kristen som viet sitt liv til kampen mot slavehandelen i engelsk politikk: William Wilberforce. Og det var en konservativ, bibeltroende baptist som gikk til angrep på segregasjonspolitikken i USA, Martin Luther King. Nå hyller vi disse som helter. Men de representerte en misforstått, utskjelt og truet motstandsbevegelse i sin tid.

Posted by Tor Arne Larsen on April 17th, 2008 | Filed in Samfunn | 1 Comment »


One Response to “Kristne som demonstrerer”

  1. Raymond Says:

    Godt skrevet! Jeg tror dette er et viktig tema. Som kristne er vi ikke bare kalt til å være lys, men også salt. Menigheten har ikke bare en forkynnende oppgave, men også en apologetisk. Det har aldri vært meningen at vi skal velge mellom evangelistisk og profetisk. La oss heller si, “Ja takk, begge deler!”
    Ellers er det spennende at du har startet egen blogg. Jeg gleder meg til å følge med videre!

Leave a Comment