Regjeringens dobbeltmoral

Jens Stoltenbergs regjering mangler logisk konsistens.

I går (17. april 08) la kunnskapsminister Solhjell fram en handlingsplan for mer likestilling i skole og barnehage. Fra Kunnskapsdepartementets hjemmeside siterer jeg Solhjell:

”Barn i barnehagen trenger å oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorg. En bedre kjønnsbalanse i barnehagene er også viktig for å sikre nok kvalifisert personale og variert kompetanse. Likestillingsarbeid krever handling her og nå. Samtidig er dette et systematisk holdningsarbeid som tar tid.”

Vi er enige med Solhjell i at barn trenger både mannlige og kvinnelige forbilder. Det uforståelige er at samme regjering avfeier at kjønnsbalanse har noen som helst betydning i den viktigste institusjonen rundt barnets oppvekst: ekteskap og familie.

I Ot. Prp 33 om ny kjønnsnøytral ekteskapslov sier regjeringen at det ikke har noen betydning for barna om de vokser opp med to ”mødre”, to ”fedre” eller en far og en mor. Det viktigste i den loven er at barna sikres trygge juridiske rammer. Det argumentet som gjelder for ett departement er tydeligvis ikke gyldig i et annet.

Et annet eksempel på regjeringens dobbeltmoral: Den nye ekteskapsloven begrunnes til stadighet med at den skal sikre alle like rettigheter til å leve slik de opplever er godt og riktig for dem. Derfor oppleves nok inkonsekvensen stor for helsepersonell som i samme lov nektes retten til å reservere seg mot å assistere lesbiske par med befruktning. Helsepersonell har som kjent forpliktet seg til å hjelpe syke mennesker til et bedre liv. Her er det snakk om friske og fruktbare mennesker. Når regjeringen så vakkert snakker om individets rettigheter, gjelder det åpenbart bare de individene som tenker likt med regjeringen. Enda en gang ser vi at den sosialistiske toleransen har en lei tendens til å virke totalitær.

En oppmuntring til slutt: For et par tusen år siden sa en kjent mann at et rike som kommer i strid med seg selv, legges øde. Om et år er det valg i Norge.

Posted by Tor Arne Larsen on April 18th, 2008 | Filed in Samfunn | Comment now »

Leave a Comment